Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Omgivning / Miljöarbete / Biotopskydd

Vår nya fina golfbana ligger i ett mycket skyddsvärt område med intressanta natur- och kulturvärden. Vi har tagit på oss att se till att området kring golfbanan sköts och görs tillgängligt för alla.

Resultatet har blivit ett område som uppskattas inte bara av golfare.
Golfbanan är  ett gott exempel på hur förändringar i miljön inte leder till skada, utan istället bidrar till att natur- och kulturvärden räddas och bevaras!

På flera markpartier utmed vår golfbana markeras skyltar för biotopskydd. 
Vad är det?

Biotopskyddsområde har höga naturvärden och syftet är att bevara och utveckla dessa värden. Det är inte tillåtet att med åtgärder eller verksamhet som kan skada naturmiljön. Området är skyddat för all framtid och markägaren har fått ekonomisk ersättning för att avstå från skogsbruk. Skogsstyrelsen beslutar om skyddet med stöd av miljöbalken och ansvara för tillsynen.

Biotopskyddsområden kan inrättas för mindre områden som håller mycket höga naturvärden, till exempel nyckelbiotoper. Ett beslut om biotopskydd innebär att alla åtgärder i området som skadar naturvärdena är förbjudna men innebär inte att exempelvis jakträtten påverkas.

 

 

 

Senast publicerad: 171214 | Powered by SiteSmart