Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Säker golf

”Säker Golf i Sverige” har tagits fram på uppdrag av Förbundsmötet 2003, efter motioner från Smålands och Stockholms Golfdistriktsförbund, och grundar sig på skriften ”Säker Golf i Värmland”, från år 2000. ”Säker Golf i Sverige” består av rekommendationer och regelverk som tillsammans utgör en ”Riksnorm” för golfanläggningar med medlemskap i – eller med anslutning till – SGF och består av följande två huvudavsnitt;

SÄKERHETEN

HANDLÄGGNINGEN

Begreppet ”Säker Golf ”, i sin vidaste mening, omfattar allt som kan inträffa på en golfbana i form av en olycka eller incident. ”Säker Golf i Sverige” begränsas dock till att behandla samspelet mellan de som vistas samtidigt på golfanläggningen och de risker som detta kan medföra i samband med golfspel.

Med en ”Riksnorm” som underlag skall varje golfanläggning utarbeta egna säker- hetsföreskrifter som kontinuerligt genomgås och uppdateras samt tillse att dessa efterlevs och blir allmänt kända genom utbildning och tydlig information.

Mer information nedan

 

Klicka här

 
Senast publicerad: 171214 | Powered by SiteSmart