BANAN ÖPPNAR IGEN MÅNDAG 13.1.2020!

11 januari 2020

Då väderprognoserna för kommande vecka pekar på flera plusgrader (även nattetid) har ansvariga för golfbanan beslutat att åter öppna banan för spel från och med MÅNDAG 13.1. I samband med beslutet har det även bestämts att GOLFBILAR inte längre är tillåtet på golfbanan. Det är ytterst väsentligt att Du som spelare visar stor hänsyn vid spel och därför undviker att dra Din golfvagn alltför nära greenområderna, lägger tillbaka uppslagen torv samt lagar Ditt nedslagsmärke på greenerna. Eftersom slitaget för närvarande är tämligen stort på våra utslagsplatser kan det bli aktuellt med mattor på några tees. Självfallet följer ansvariga noggrant väderprognoserna framöver och beslut om stängning av golfbanan kan fattas med kort varsel vid ogynnsam väderlek. Besked om banstatus lämnas alltid på vår hemsida. Peter Fjällman – klubbchef