Banstatus & Tack till Jägarna

20 november 2022

Bokningar går att göra November månad ut. Vi kommer sedan att öppna upp December löpande.
Observera att på grund av väderomslag så kan beslut tas med kort varsel om att stänga banan.
Tänk på att era starttider förbrukas vid frost.

Jakt på vildsvin 20 november 2022

Söndag den 20 november genomfördes en väl arrangerad jakt på vildsvin. Jakten genomfördes av tre jaktlag och under ledning av Hans-Åke Erixon. Jakten sträckte sig över ett område mellan Högstorp-Kvinnestadssjön, Bänatorp och Landa. I princip hela det område där de grisar vi haft på besök på golfbanan kan tänkas komma ifrån.

Ett stort uppbåd jägare och hundar deltog men tyvärr blev resultatet magert. Inte en enda gris siktades. Däremot 4-5 älgar och ett antal rådjur visade upp sig.
Förmodligen glada över att vara fredade just denna råkalla söndag.

Vi från Vårgårda GK riktar ett stort tack till alla medverkande jägare och hundar för en fin och trevlig jaktinsats och önskar bättre lycka nästa gång.
Waidmanns Heil !
Anders Heleander