Banstatus

Från och med fredag den 21/11 så är banan stängd tills vidare.

Vid frost är det absolut förbjudet att beträda alla grönytor.

Vi hoppas ni respekterar detta.