Introduktionskort

På Vårgårda GK är ni välkomna att nyttja era introduktionskort. Vi följer SGF’s rekommendationer när det gäller introduktionskort.
För att kunna nyttja ditt introduktionskort är det ett krav att ni kontaktar oss senast en dag innan och får det godkänt av vårt kansli. Har ni inte gjort det så får ni nyttja kortet vid nästa tillfälle.

SGF:s Introduktionskort gäller alla veckodagar medan övriga introduktionskort/frikort gäller endast helgfria vardagar.

Gäster som innehar SGF-, VGF-, GAF- och SGA-kort spelar fritt 1 gång per säsong enligt de regler som gäller för resp. kort.

Gäster som innehar PGA-kort (PGA A skall finnas registrerat under ”aktivt medlemskap” i GIT) spelar fritt 1 ggr per säsong enligt de regler som gäller. För övrigt pga-status som NA osv gäller ordinarie spelavgift.

Du som utnyttjar något av ovanstående kort är ansvarig för att kortets regler följs. Giltigt kort skall uppvisas i kansliet innan spel. Visar det sig att missbruk skett förbehåller sig Vårgårda GK rätten att utkräva gällande spelavgift i efterhand.