Golfbanan stänger från den 30 november!

15 november 2020

Tyvärr har vi nu närmat oss den kritiska punkt då det är dags att överväga en stängning av golfbanan. Vi, banchef Carl-Johan Sköld och klubbchef Peter Fjällman, har beslutat att stänga golfbanan från måndagen den 30 november. Beslutet gäller tillsvidare. Om och när golfbanan åter öppnar för spel meddelas detta på vår hemsida.

Flera faktorer och konstateranden har varit vägledande för vårt beslut. Bland dessa kan nämnas att golfbanan är extremt sliten efter mycket spel. Det finns ”slitningsskador” på mer eller mindre samtliga golfhål på banan samt samtliga spelytor. Särskilt utsatta är våra utslagsplatser, in och utgångar till greener, uppslagna torvor speciellt vid områden med mycket wedge spel, tillfälliga blöta områden där vagnar och golfbilar körts med mera. Listan kan tyvärr göras lång.

De komprimeringsskadorna som har uppstått på golfbanan på grund av hög spelfrekvens under en längre period kräver särskilda åtgärder och avstängning över en längre period är en av dom!

Vi är givetvis medvetna om att 2020 har och är ett mycket speciellt år. Vad som händer runt omkring oss framöver vet vi självfallet ingenting om, men det vi med säkerhet kan konstatera är att vår golfbana visar allvarliga tecken på slitage och belastningsskador. Detta i form av komprimerade spelytor där till exempel vatten bli stående på ytan och rinner inte undan som tidigare. En ny erfarenhet som påpekats med stor förvåning av både medlemmar och gäster.

Det är väsentligt att vara medveten om att de skador som har uppstått nu och under tidigare veckor, inte kommer att läka då det inte finns någon större växtkraft kvar i gräsplantan. Man kan förenklat tala om att gräset har gått in i vinterdvala. Härav följer att de skador som idag finns runtom på golfbanan inte kan växa igen förrän luft och framförallt mark temperaturen stiger, vilket först blir till våren. För vår golfbana kan detta bli tidigare än banorna runt omkring oss på grund av sanden i vår markprofil. Sand värms upp snabbt och håller värmen bättre än till exempel lerjordar. 

Vår golfbana behöver vila och återhämtning så vi även i framtiden kan presentera en golfbana av högsta kvalitet för medlemmar och gäster!

Carl-Johan Sköld, Banchef och Peter Fjällman, Klubbchef