Kallelse till årstämma VGFAB.

28 april 2022

Härmed kallas aktieägarna i Vårgårda Golf & Fritid AB till ordinarie Årsstämma den 19 maj 2022 klockan 17.00. Mötesplats tältet bakom klubbstugan. Handlingar kommer att finnas tillgängliga på plats.