Kallelse till ordinarie Bolagsstämma för Vårgårda Golf & Fritid

6 juni 2018

Måndag den 11 juni 2018 kl.18:00 håller Vårgårda Golf & Fritid AB bolagsstämma. Vi håller till i serveringstältet på Olstorp. Eventuella övriga ärenden anmäles till styrelsen senast den 4 juni.