KALLELSE

19 maj 2020

Aktieägarna i Vårgårda Golf & Fritid AB kallas härmed till Årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 klockan 15.00. Plats Klubbstugan, Vårgårda Golfklubb.