Medlemsavgifter 2023

Välkommen att bli medlem i Vårgårda Golfklubb

Välj att bli medlem Vårgårda Golfklubb. Vår 18-hålsbana öppnade 2008 och är därmed en av de yngsta banorna i distriktet.
Har du frågor eller önskar bli medlem så kontakta oss på telefon eller sänd oss ett mail så lovar vi att svara så fort vi kan.

Välj medlemskap i Vårgårda Golfklubb 2023 

Spel och Årsavgifter för 2023 enligt beslut av styrelsen för Vårgårda Golf&Fritid AB 

SENIOR A – FULLVÄRDIG MEDLEM 5.400:-

Obegränsat spel alla dagar.

Följande greenfeerabatter  gäller endast för Fullvärdig Medlem.

Herrljunga GK & Bredareds GK:
275:- helgfria vardagar.

Lysekil-Holma GK, Koberg GK, Lundsbrunns GK, Läckö GK & Ale GK:
300:- helgfria vardagar & 350:- helger.

Vara-Bjertorp GK 350:- helgfria vardagar, juniorer 150:-

YTTERLIGARE FÖRMÅNER FÖR FULLVÄRDIG MEDLEM 2023

Fullvärdig medlem har möjlighet att mot en ”årsgreenfee” om 1800:- spela fritt på Herrljunga GK. Avgiften erläggs direkt till Herrljunga GK

World of Golf: 20% extra vid köp av eller påfyllning av bollkort. 50% rabatt på korthålsbanan. Fritt på närspelsområdet.

Gäst till fullvärdig medlem erhåller 150 kronors rabatt på ordinarie greenfee (gäller för en gäst vid varje tillfälle och kan inte kombineras med andra rabatter). Du som medlem måste meddela kansliet att gästen är i sällskap med dig då gästen ska betala.

Möjlighet att boka starttider 30 dagar före spel


SENIOR B – VARDAGSMEDLEM 4100:-

Fritt spel vardagar med starttid fram tom kl. 16:00. Du betalar ordinarie greenfee helgdagar samt vardagar med en starttid efter kl. 16:00. Rabatt 100:- erhålles vid spel av 18-hål.

Möjlighet att boka starttider 14 dagar före spel


JUNIOR

Obegränsat spel alla dagar.

Junior 17-21 år                      1.800:- 
Junior 13-16 år                      1.200:- 
Juniorer 12 år eller yngre     600:-

Fritt spel 3 gånger/säsong på alla klubbar inom Västergötland för alla juniorer som fyller högst 18 år under kalenderåret.
Vara-Bjertorp 100:- i greenfee på helgfria vardagar. / Meddelas senare avseende 2023.

Möjlighet att boka starttider 30 dagar före spel


BONUS-MEDLEMSKAP 4.100:- 

Obegränsat spel alla dagar.

För dig som är fullvärdig medlem i annan  klubb (klubbens årsavgift för fullvärdig medlem skall vara minst  3.000:-)

Möjlighet att boka starttider 14 dagar före spel


STUDERANDEMEDLEMSKAP 3.500:- 

Obegränsat spel alla dagar.

Kan tecknas upp till det år du fyller 30.
Studieintyg som påvisar heltidsstudier på universitet eller högskola skall uppvisas.

Möjlighet att boka starttider 30 dagar före spel


DISTANSMEDLEMSKAP 4.100:- 

Obegränsat spel alla dagar.

För dig som är bosatt i ett EJ angränsande riktnummerområde eller utanför VGDF-området (Västergötlands Golfförbund).

Möjlighet att boka starttider 14 dagar före spel


BARNFAMILJSMEDLEMSKAP 5.800:- 

Med Barn under 15 år, föräldrar spelar var för sig, om båda spelar tillsammans betalar den ena föräldern Greenfeeavgift.

Möjlighet att boka starttider 14 dagar före spel


NYBÖRJARE 2022

MEDLEM SOM GICK NYBÖRJARKURSEN MED VÅR TRÄNARE 2022 ERBJUDS FORTSATT MEDLEMSKAP 2023 FÖR 3.200:-.

Obegränsat spel alla dagar.

Möjlighet att boka starttider 30 dagar före spel


SPELRÄTTSBEVIS

Från och med säsongen 2018 krävs det inte spelrättsbevis för att bli fullvärdig medlem i Vårgårda GK.


DELBETALA ÅRSAVGIFTEN

Vi erbjuder månadsvis inbetalning via autogiro av årsavgiften. Administrativ avgift tillkommer.


VÄLKOMMEN

Att bli medlem i vår klubb. Vi är en klubb som är välkomnande till både medlemmar och gäster. Banan är vida känd för sin fantastiska kondition och att den alltid är torr. Även in i december. Banan ligger väl till med snabb och bra anknytning till E20

Har du några frågor kring medlemskap ring vårt kansli på tel. 0322-62 42 80. När kansliet är stängt kan du sända oss ett e-postmeddelande så hör vi av oss så fort vi kan.


Villkor för avgifterna

Medlemsavgift 2023
Medlemsavgiften gäller för perioden fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 2023-12-31.

Årsavgiften består dels av en medlemsavgift, dels en spelavgift. Medlemsavgiften tillfaller golfklubben, men betalas med spelavgiften till Vårgårda Golf och Fritid AB.

Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Ingen moms tillkommer.

Medlemsavgiften är inte återbetalningsbar. Det gäller även vid eventuellt utträde eller uteslutning under det aktuella kalenderåret.

Spelavgift 2023
Spelavgiften gäller för perioden fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 2023-12-31.

Spelavgiften baseras på en hel 12-månadersperiod och gäller per kalenderår och inte på ett löpande abonnemang över en kortare tidsperiod, tex månadsbasis.

Spelavgiften betalas till Vårgårda Golf och Fritid AB.
På avgiften ingår moms med 6%

Spelavgiften gäller för spel på bolagets anläggning under den giltighetstid som anges vid avgiften (se information under Obetalda avgifter).

Avgiften är inte återbetalningsbar för det fall du – oavsett skäl – inte kan utnyttja din spelrätt under hela eller del av den aktuella perioden. Vid eventuell längre tids sjukdom eller skada, eller om andra synnerliga skäl föreligger, kan bolaget besluta om kompensation eller återbetalning.