Spelrätt

Styrelsen har beslutat att det inte längre krävs spelrätt för att bli fullvärdig medlem. Så de som vill bli fullvärdiga medlemmar fr.o.m 2018 behöver inte lösa en spelrätt.