Spelrätt

Styrelsen har beslutat att det inte längre krävs spelrätt för att bli fullvärdig medlem. Så de som vill bli fullvärdiga medlemmar fr.o.m 2018 behöver inte lösa en spelrätt.

Alla aktiva medlemmar som har en spelrätt kommer att kompenseras med 2 greenfeebiljetter och 20 polletter under kommande tre år (2018-2020). Detta motsvarar nästan dubbla värdet av spelrätten. För att kunna få ut detta så måste man vara aktiv medlem samt komma in på kansliet med sin spelrätt för att kvittera ut sina 2 greenfeebiljetter och 20 polletter varje säsong.