Resultat Herrgolf

Resultat Vårgårda Golfklubb Herrgolfen 2022

Vårgårda Golfklubb

Herrgolf 9 hål slaggolf Singel 25.4 2022

37 startande

5 Priser

 1. Jesper Dahlberg                                                                        33 slag
 2. Martin Dahlberg                                                                       34 slag
 3. Filip Karlsson                                                                            34 slag
 4. Niklas Näverstedt                                                                     35 slag
 5. Tommy Karlsson                                                                       35 slag
 6. Mattias Lisevall                                                                         36 slag
 7. Robert Ryberg                                                                           36 slag
 8. Jörgen Carlsson                                                                        37 slag
 9. Göran Andersson                                                                      37 slag
 10. Måns Reventberg                                                                      37 slag
 11. Ricky Nilsson                                                                             38 slag
 12. Christer Anderzen                                                                    38 slag
 13. Sven Johansson                                                                         38 slag
 14. Johan Löfgren                                                                          39 slag
 15. Martin Wollhag                                                                         39 slag
 16. Alexander Andersson                                                              39 slag
 17. Patrik Bertilsson                                                                       39 slag
 18. Åke Karlsson                                                                             39 slag
 19. Ulf Wingqvist                                                                            39 slag
 20. Adam Andersson                                                                      40 slag
 21. Hans Wincent                                                                           40 slag
 22. Bo Larsson                                                                                 40 slag
 23. Herman Mårtensson                                                               41 slag
 24. Philip Nöjd                                                                                 41 slag
 25. Henrik Edrud                                                                            41 slag
 26. Jonathan Nöjd                                                                          41 slag
 27. Joakim Wadström                                                                     41 slag
 28. Patrik Larsson                                                                           42 slag
 29. Johan Gullbärn                                                                         42 slag
 30. Hans Lewin                                                                                42 slag
 31. Ulf Andersson                                                                           42 slag
 32. Jan Redebratt                                                                           42 slag
 33. Torgny Flodin                                                                            43 slag
 34. Rolf Andersson                                                                          43 slag
 35. Patrik Roos                                                                                 44 slag
 36. Leif Larsson                                                                               44 slag
 37. Håkan Bengtsson                                                                      47 slag
 38. Reine Nordström                                                                       49 slag
 39. Douglas Alanga                                                                          50 slag

Vårgårda Golfklubb Herrgolf
Måndag 9 maj 2022
9 hål slaggolf Singel
47 startande
7 priser

 1. Patrik Bertilsson 29 slag
 2. Joakim Wadström 32 slag
 3. Martin Dahlberg 33 slag
 4. Patrik Roos 35 slag
 5. Douglas Alanga 35 slag
 6. Jan-Erik Rusten 35 slag
 7. Martin Wollhag 36 slag
 8. Göran Andersson 36 slag
 9. Bo Larsson 36 slag
 10. Tommy Enström 37 slag
 11. Petter Ljungberg 37 slag
 12. Peter Fogel 37 slag
 13. Ricky Nilsson 37 slag
 14. Niklas Näverstedt 37 slag
 15. Johan Gullbärn 37 slag
 16. Tommy Karlsson 37 slag
 17. Ulf Andersson 37 slag
 18. Jesper Dahlberg 38 slag
 19. Jan Carlson 38 slag
 20. Arvid Spetz 38 slag
 21. Dennis Yngve 38 slag
 22. Bo Benjaminsson 38 slag
 23. Rolf Andersson 38 slag
 24. Sven Johansson 38 slag
 25. Magnus Andersson 38 slag
 26. Ingvar Kvartsberg 38 slag
 27. Reine Nordström 39 slag
 28. Anders Dicander 39 slag
 29. Jörgen Carlsson 39 slag
 30. Torgny Flodin 39 slag
 31. Sture Persson 39 slag
 32. Leif Larsson 40 slag
 33. Kjell Heden 40 slag
 34. Håkan Svensson 41 slag
 35. Hans Wincent 42 slag
 36. Henrik Edrud 42 slag
 37. Christer Anderzen 42 slag
 38. Jan Wätterström 42 slag
 39. Johan Löfgren 43 slag
 40. Anders Wessman 43 slag
 41. Filip Karlsson 43 slag
 42. Håkan Bengtsson 43 slag
 43. Mikael Johansson 44 slag
 44. Pontus Yngve 45 slag
 45. Anton Näverstedt 47 slag
 46. Åke Jacobs 47 slag
 47. Ulf Wingqvist 47 slag
  NÄRMAST HÅL PÅ HÅL Nr 4 Arvid Spetz 5,58

Vårgårda Golfklubb Herrgolf

Måndag 16  maj 2022

9 hål slaggolf Singel

36 startande

5 priser

 1. Torgny Flodin                                                          32 slag
 2. Patrik Larsson                                                          33 slag
 3. Mikael Olsson                                                          35 slag
 4. Patrik Bertilsson                                                      35 slag
 5. Filip Karlsson                                                           35 slag
 6. Anders Wessman                                                      36 slag
 7. Bo Benjaminsson                                                     36 slag
 8. Bo Larsson                                                                                36 slag
 9. Patrik Roos                                                                               37 slag
 10. Peter Fjällman                                                        37 slag
 11. Anders Dicander                                                      37 slag
 12. Jesper Dahlberg                                                      37 slag
 13. Jörgen Carlsson                                                       37 slag
 14. Leif Larsson                                                                              37 slag
 15. Rolf Andersson                                                         37 slag
 16. Peter Fogel                                                                              38 slag
 17. Torbjörn Bergqvist                                                                     38 slag
 18. Christer Anderzen                                                                     38 slag
 19. Ulf Andersson                                                          38 slag
 20. Ulf Wingqvist                                                          38 slag
 21. Lars Sivefors                                                                             39 slag
 22. Hans Wincent                                                          39 slag
 23. Göran Andersson                                                      39 slag
 24. Dennis Yngve                                                                            39 slag
 25. Sven Johansson                                                       39 slag
 26. Pontus Yngve                                                                            40 slag
 27. Måns Revetberg                                                       40 slag
 28. ÅkeJacobs                                                                                41 slag
 29. Jaan-Erik Rusten                                                      41 slag
 30. Henrik Ederud                                                         42 slag
 31. Mikael Johansson                                                     42 slag
 32. Jan Jonsson                                                                              42 slag
 33. Tommy Karlsson                                                       43 slag
 34. Håkan Bengtsson                                                     43 slag
 35. Åke Karlsson                                                                             45 slag
 36. Jan Wätterstam                                                       48 slag

Vårgårda Golfklubb Herrgolf

Måndag 16 maj 2022

Puttningstävling 9 hål

36 startande

3 priser

 1. Peter Fjällman                                       13 puttar
 2. Christer Anderzen                                                    14 puttar
 3. Rolf Andersson                                       14 puttar
 4. Peter Fogel                                                             15 puttar
 5. Patrik Roos                                                             16 puttar
 6. Jesper Dahlberg                                     16 puttar
 7. Jörgen Carlsson                                      16 puttar
 8. Hans Wincent                                        16 puttar
 9. Torgny Flodin                                         16 puttar
 10. Mikael Olsson                                         16 puttar
 11. Göran Andersson                                    16 puttar
 12. Leif Larsson                                                             16 puttar
 13. Anders Wessman                                     16 puttar
 14. Ulf Andersson                                         16 puttar
 15. Bo Larsson                                                               16 puttar
 16. Sven Johansson                                      16 puttar
 17. Patrik  Larsson                                       17 puttar
 18. Patrik Bertilsson                                     17 puttar
 19. Filip Karlsson                                         17 puttar
 20. Jan-Erik Rusten                                      17 puttar
 21. Lars Sivefors                                                           18 puttar
 22. Henrik Edrud                                                           18  puttar
 23. Mikael Johansson                                   18 puttar
 24. Ulf Wingqvist                                         18 puttar
 25. Anders Dicander                                     19 puttar
 26. Åke Jacobs                                                              19 puttar
 27. Tommy Karlsson                                     19 puttar
 28. Torbjörn Bergqvist                                                   19 puttar
 29. Åke Karlsson                                                            19 puttar
 30. Pontus Yngve                                                          19 puttar
 31. Bo Benjaminsson                                    20 puttar
 32. Måns Reventberg                                    20 puttar
 33. Håkan Bengtsson                                    20 puttar
 34. Dennis Yngve                                                          21 puttar
 35. Jan Jonsson                                                            21 puttar

Jan Wätterstam                                               22 puttar