Hugo Golf Academy

Från och med säsongen 2022 driver jag Hugo Erlandsson träningsverksamheten på klubben i egen regi. 
Jag kommer erbjuda ett brett utbud av kurser och Custom-Fitting på klubben. 
Under våren 2022 flyttar vi in i den ny byggda studion som är förlagd på rangen. 
Där kommer jag kunna erbjuda lektions givning och Custom-Fitting i studio miljö.