Vi behöver banpersonal för 2019. Vår Pia har sagt upp sig och vi behöver därför en ny banarbetare. Är du intresserad, skicka ett mail till info@vargardagolf.se

31 januari 2019