Lokala Regler

LOKALA REGLER 2023 FÖR VÅRGÅRDA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset, vid tee på hål 1 och på hemsidan (www.vargardagolf.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18)
1. Banans gräns markeras av vita pinnar. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

2. Pliktområden (Regel 17)
1. Pliktområden definieras som antingen röda eller gula och är utmärkta med pinnar eller plattor.
2. Röda pliktområden till vänster på hål 6, 7, 14 och 15 samt till höger på hål 12 är oändliga.
3. Om en boll på hål 10 är i det röda pliktområdet bakom greenen, inklusive om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ, var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen belägen till höger om greenen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.
7. Jordfasta stenar eller berg i dagen, på den finklippta delen av spelfältet.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Gulsvarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt.
2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet 1. Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen.
3. Alla stenmurar inom spelfältet.
c) Integrerade föremål
Odlingsrösen (stenrösen) på hål 5 (även det längsgående röset på höger sida), 9, 17 och 18 är
integrerade föremål (Regel 16.1 är inte tillämplig).

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
  a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

  Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
  transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
  En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med
  motoriserat transportmedel.
  Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
  Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna
  lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
 2. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
  Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra
  avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer
  återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också
  stängda.