Lokala Regler

Banmarkering                      Regelhänvisning                                            Regel

Vit                                           out of bounds                                                   27

Gul                                         vattenhinder                                                     26

Röd                                        sidovattenhinder                                              26

Blå                                         mark under arbete (MUA)                              25

Blå-vit                                    MUA; spel förbjudet                                       bilaga I, sid 133

Orange                                  oflyttbara hindrande föremål                         24

 

1.  OUT OF BOUNDS (Regel 27)

Banans gräns markeras med vita pinnar.

Gränsen för out of bounds på hål 1 definieras av vit/svarta pinnar samt fairway på hål 2.

En boll är out of bounds om hela bollen ligger på eller bortom fairway på hål 2.

Vid spel av hål 1 är pinnarna fasta och spelaren får ingen lättnad utan måste spela bollen som den ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll).
Vid spel av hål 2 är svarta/vita pinnar oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 24-2.

 

2.  VATTENHINDER (Regel 26)

a) Sido- och vattenhinder är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor.

Där markeringen är ofullständig eller oklarhet råder om hindrets gräns, gäller definitionen av ett vattenhinders gräns dvs. den punkt där marken byter plan ner i hindret.

b) Oändligt sidovattenhinder
sidovattenhindren till vänster  hål 6, 7 och 15 är oändliga.

c) Till höger om green på hål 10 finns droppruta angiven, där droppning får ske för boll i sidovattenhindret bakom green.

 

3a.  MARK UNDER ARBETE (Regel 25-1)

a) Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen.

b) Myrstackar.

c) Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

d) Områden markerade med sluten vit linje.

e) Jordfasta stenar eller berg i dagen, på den finklippta delen av spelfältet.

3b.  LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL (Regel 25-2)

Regel 25-2 utvidgad att gälla hela spelfältet. Se Regler för golfspel 2016 sid 136-137.

 

4a.  FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1)

a) Stenar i bunkrar.

4b.  OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2)

a) Alla väg slut och vägutvidgningar som gjorts med vita linjer.

b) Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt.

 

 5.  ORGANISK DEL AV BANAN

Odlingsrösen (Stenrösen) på hål nr. 5 (även det längsgående röset på höger sida), 9, 17 och 18 är en organisk del av banan (Regel 24-2 är inte tillämplig).

Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel=förlust av hål, Slagspel=2 slag.

 

6.  AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3. 

Plikt: Matchspel – förlorat hål; Slagspel – två slag. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

 

7 . BOLL SOM OAVSIKTLIGT RUBBAS AV GREEN

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan  naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelar som den ligger från sitt nya läge. En  bollmarmarkering som rubbas under sådana om ständigheter återplaceras.

 

8. MODIFIERING AV PLIKT FÖR FEL SCORE PÅ HÅL

Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:

Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på  att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikationen från tävlingen.

 

Regelkommittén

Uppdaterad 2018-03-12