Lektioner

Det mest effektiva sättet att utveckla sin golfsving är att ta privatlektioner.
Under en privatlektion så analyserar jag först vad det är som är orsaken till ert svingproblem. Därefter så övar vi på de moment som behöver förändras för att få ett bättre resultat på era golfslag.

Lektion 25 min                                    400 kr

Lektion 50 min                                    700 kr

Lektion 50 min 2 pers                        800 kr

Lektion 50 min 3 pers                        900 kr

Spellektion banan 9 hål ca 2 tim   1400 kr

Lektionspaket köp 3 få 4

Om Du vill boka en lektion kontakta vår pro Anders Liljedahl på telefon 070 858 42 74 eller mail lilja22@live.se